:  : Welcome to A-JinLondon.com !        Under Construction        Pressing 'Control' key with '+' or '-' key gives you the screen bigger or smaller.

Shiga

Da fatan a shiga ko yin rijistar.
| An manta kalmar sirri?

Ku shiga yanzu!